Κατασκευή e-shop

Κατασκευή e-shop

Θα σας βοηθήσουμε να διαφοροποιηθείτε από τους ανταγωνιστές σας, να ενισχύσετε την επιχείρησή σας και τα μηνύματα που επικοινωνείτε στο κοινό σας καθώς και να αυξήσετε τις πωλήσεις σας

Τα e-shops είναι μια πολύ εξειδικευμένη περίπτωση παρουσίας στο διαδίκτυο. Ο λόγος είναι ότι ξεπερνούν τα πλαίσια της προβολής και του marketing και φτάνουν στη διεξαγωγή ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτό σημαίνει ότι από μόνα τους αποτελούν ένα ξεχωριστό επιχειρηματικό μοντέλο.

Πρέπει λοιπόν η απόφαση κατασκευής ενός ηλεκτρονικού καταστήματος να συνοδεύεται και από τις απαραίτητες αναλύσεις που χρειάζονται στην ίδρυση ή επέκταση οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εμείς στην Θήρατρον είμαστε έτοιμοι να σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχή δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε τη στρατηγική, τις μεθόδους αλλά και τα εργαλεία καθώς και την παρουσία σας στις ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Εξειδικευμένος σχεδιασμός με στρατηγικές ιδέες για τη δημιουργία μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στο κοινό, υψηλότερες μετατροπές και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Διαδικασία σχεδίασης & κατασκευής e-shop

Πώς σχεδιάζουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που είναι προσαρμοσμένο στις επιχειρηματικές σας ανάγκες;

Ορισμός, έρευνα & στρατηγική

Ξεκινάμε γνωρίζοντας την επιχείρησή σας και τους ανταγωνιστές της. Συζητάμε με τους βασικούς εμπλεκόμενους και εμβαθύνουμε σε δεδομένα, πελάτες, χρήστες, ανταγωνιστές.

Έτσι μπορούμε να χαράξουμε τη στρατηγική που ευθυγραμμίζει την προτεινόμενη δομή, το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του e-shop με τους επιχειρηματικούς στόχους.

Έμπειρα στελέχη συνεργάζονται με ειδικούς του UX, του σχεδιασμού και του περιεχομένου για τον εντοπισμό προκλήσεων και ευκαιριών και την ολοκλήρωση της στρατηγικής.

Το αποτέλεσμα αυτής της φάσης είναι ένα τεκμηριωμένο χρονοδιάγραμμα, λεπτομερές σχέδιο έργου και στρατηγική.

Αρχιτεκτονική

Αφού ολοκληρωθεί η φάση της στρατηγικής το έργο μεταφέρεται στην φάση UX (User Experience) και IA (Information Architecture), όπου καταστρώνονται και τεκμηριώνονται η διάταξη, τα χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες, οι τεχνικές απαιτήσεις και οι προδιαγραφές του e-shop.

Το πρώτο βασικό στοιχείο είναι ο χάρτης του e-shop, ο οποίος δείχνει τη δομή και την ιεραρχία των σελίδων και στη συνέχεια ακολουθούν τα wireframes, πρόχειρα σχέδια που δείχνουν τη βασική δομή κάθε προτύπου σελίδας.

Δημιουργικό σχέδιο

Σε αυτή τη φάση, οι σχεδιαστές παράγουν τα προσχέδια (templates) που υπακούουν στις προδιαγραφές του UX & IA που έχει προηγηθεί, τα οποία έχουν προσαρμοσμένη εμφάνιση (responsive design) ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιεί ο χρήστης (επιτραπέζιους υπολογιστές, κινητά και tablet) βελτιστοποιώντας την αλληλεπίδραση σε κάθε συσκευή.

Εργαζόμαστε τόσο με πελάτες που έχουν αυστηρά brand guidelines, όσο και με πελάτες που αναζητούν καθοδήγηση σχετικά με το πώς να ορίσουν την επωνυμία τους.

Τα παραδοτέα στη φάση σχεδιασμού είναι πλήρεις μακέτες που παρουσιάζονται στην ομάδα σας για λεπτομερή σχόλια.

Ανάπτυξη

Όταν ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα, η τεχνική ομάδα υλοποίησης ξεκινά την ανάπτυξη του e-shop λαμβάνοντας υπ' όψιν της όλες τις τεχικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

Χρησιμοποιούμε συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων για ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη παρέχοντας αυξημένη διαθεσιμότητα και ασφάλεια.

Εξασφαλίζουμε την αύξηση της ταχύτητας προσπέλασης των ιστοσελίδων (page download time) και αναπτύσσουμε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System) ειδικά για τις ανάγκες σας, το οποίο επιτρέπει τη διαχείριση του περιεχομένου, προϊόντων και αποθέματος καθώς και την ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου με καινούριο υλικό. Οι λειτουργίες αυτού είναι παραμετροποιήσιμες και εξατομικευμένες για κάθε υπηρεσία παρέχοντας αξιοπιστία αλλά και φιλικότητα προς το διαχειριστή.

Κάθε ιστότοπος που σχεδιάζουμε είναι κατασκευασμένος με γνώμονα και το SEO με πολλές δυνατότητες επεκτασης και παραμετροποίσης, διασύνδεσης με συστήματα ERP και τραπεζικών υπηρεσίων για διεξαγωγή ηλεκτρονικού εμπορίου.

Διασφάλιση ποιότητας

Η δημιουργία ενός responsive e-shop υψηλής ποιότητας και αναγνωρισιμότητας στις μηχανές αναζήτησης απαιτεί διεξοδικές δοκιμές ποιότητας σε πολλές συσκευές, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι σελίδες φορτώνουν γρήγορα και σωστά σε κινητά, tablet και επιτραπέζιους υπολογιστές.

Πριν την τελική δημοσίευση το e-shop ελέγχεται ως προς την ασφάλειά του, την ταχύτητά του και δοκιμάζεται για σωστή απόδοση SEO.

Εκκίνηση & Βελτιστοποίηση

Μετά από εξαντλητικές δοκιμές, το e-shop εγκαθίσταται στους Web Servers. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκκίνησης, μια ομάδα παρακολουθεί τη συμπεριφορά των χρηστών στο e-shop και αναλύει τον τρόπο αλληλεπίδρασης, προκειμένου να βελτιωθούν οι ρυθμοί μετατροπής, ο χρόνος στον ιστότοπο και οι επαναλαμβανόμενες επισκέψεις.

Υποστήριξη & Εκπαίδευση

Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος, δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τη συνεργασία σαν μία διαρκή διαδικασία υποστήριξης, εκπαίδευσης, εμπλουτισμού και επέκτασης της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής παρουσίας.

Παρέχουμε αναλυτική εκπαίδευση στο προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και ανανέωση του e-shop και στα πλαίσια συμβολαίου συντήρησης, προσφέρουμε τηλεφωνική και τεχνική υποστήριξη.

Θήρατρον - Ηλεκτρονικό Marketing