Καμπάνιες Google Adwords

Καμπάνιες Google Adwords

Προβάλετε τη διαφήμισή σας στο Google για να προσελκύστε περισσότερους πελάτες και να προσεγγίστε τα σωστά άτομα τη σωστή στιγμή σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο

Τα διαφημιστικά σας μηνύματα εμφανίζονται ταυτόχρονα με τα οργανικά αποτελέσματα αναζητήσεων ή σε συμβεβλημένα websites με την συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης.

Τα μηνύματα εμφανίζονται όταν οι χρήστες αναζητήσουν συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά για τις οποίες ο διαφημιζόμενος έχει επιλέξει να εμφανίζεται. Η κατάταξη εμφάνισης γίνεται με πλειοδοσία για την κάθε λέξη κλειδί και η χρέωση ανά κλικ πάνω στο εμφανιζόμενο μήνυμα.

Η Θήρατρον μέσω της μακράς της εμπειρίας αναλαμβάνει να σχεδιάσει, υλοποιήσει και διαχειριστεί για λογαριασμό σας τις συγκεκριμένες ενέργειες.

Βασικά σημεία για την επιτυχία

Επιλογή των σωστών λέξεων-κλειδιών

Οι λέξεις-κλειδιά στις οποίες στοχεύετε (και πληρώνετε) πρέπει να είναι συγκεκριμένες σε ό, τι προσφέρετε στον ιστότοπό σας.

Δημιουργία και βελτιστοποίηση σελίδας προορισμού

Κάθε σελίδα προορισμού πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στα μοναδικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας και να βελτιστοποιείται για τις λέξεις-κλειδιά που στοχεύετε.

Διαρκής ανάλυση

Είναι σημαντικό να κάνετε διαρκή ανάλυση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εντοπίσουμε τι λειτουργεί καλύτερα για την οδήγηση μετατροπών και την επίτευξη των στόχων σας και να βελτιστοποιήσουμε τις καμπάνιες σας με βάση αυτά τα ευρήματα σε τακτική βάση.

Η μέθοδός μας περιλαμβάνει

Ορισμός

Μαθαίνουμε την επιχείρηση, τον ιστότοπο και τους ανταγωνιστές σας, προκειμένου να έχουμε σαφή τεκμηρίωση που θα χρησιμοποιήσουμε σε όλα τα στάδια του έργου.

Ορισμός έργου

Καθορίζουμε τους στόχους μαζί με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να ολοκληρώσουμε σωστά τη διαδικασία ανίχνευσης.

Έρευνα λέξεων-κλειδιών

Καθορίζουμε τις λέξεις-κλειδιά για το AdWords που βασίζονται στους επιχειρηματικούς στόχους και προσδιορίζουμε τις ευκαιρίες.

Ανάλυση ανταγωνισμού

Ανακαλύπτουμε τους ανταγωνιστές και τις διαφημίσεις τους με βάση την έρευνα λέξεων-κλειδιών και προσδιορίζουμε τους τομείς ευκαιριών και κινδύνων.

Στρατηγική

Δημιουργούμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική και ένα σχέδιο έργου που περιγράφει σαφώς τα παραδοτέα και τους μετρήσιμους επιχειρηματικούς στόχους.

Στρατηγική

Ορίζουμε όλες τις διαφημιστικές καμπάνιες αναζήτησης, εμφάνισης, remarketing και διαφημίσεων PPC, συμπεριλαμβανομένων διορθώσεων για τη σελίδα προορισμού, διαφημιστικών κειμένων, επιλογών στόχευσης και προϋπολογισμού.

Σχεδιασμός μέτρησης

Καταγράφουμε τους μετρήσιμους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για την αξιολόγηση της απόδοσης της καμπάνιας.

Σελίδα προορισμού και στήσιμο καμπάνιας

Εφαρμογή διορθώσεων σελίδας προορισμού από τη στρατηγική σε συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης ή τον πελάτη.

Εφαρμογή περιεχομένου

Προσαρμόζουμε τα κείμενα του ιστοτόπου βάσει μιας συνεκτικής στρατηγικής περιεχομένου για να αντικατοπτρίσουμε τις στοχοθετημένες λέξεις-κλειδιά που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της ερευνητικής φάσης.

Τεχνική υλοποίηση

Επεξεργαζόμαστε τον κώδικα του ιστότοπου βάσει της στρατηγικής, π.χ. κάνουμε αλλαγές στα στοιχεία της σελίδας προορισμού, όπως οι meta-tags, εσωτερικούς συνδέσμους ή οτιδήποτε άλλο θα βοηθούσε στην υποστήριξη του πρωταρχικού στόχου των καμπανιών.

Βελτιστοποίηση

Παρακολουθούμε και προσαρμόζουμε τις καμπάνιες βάσει της απόδοσης των λέξεων-κλειδιών, των σελίδων προορισμού και των διαφημιστικών κειμένων.

Βραχυπρόθεσμες προσαρμογές

Αλλαγή bids, διαφημίσεων και σελίδων προορισμού με βάση δείκτες βραχυπρόθεσμης απόδοσης (καθημερινά ή κάθε λίγες μέρες).

Προσαρμογές καμπάνιας

Συνολικές αλλαγές στην καμπάνια με βάση τις τάσεις που προσδιορίζονται με την πάροδο του χρόνου (εβδομαδιαία ή μηνιαία).

Ανάλυση & Αναφορές

Παρέχουμε τακτικές αναφορές που περιλαμβάνουν ανάλυση των επιδόσεων της καμπάνιας, τους δείκτες KPI και την παρακολούθηση στόχων και προσαρμόζουμε με βάση τα αποτελέσματα.

Μηνιαία αναφορά απόδοσης

Παρέχουμε αναλυτική αναφορά με την πορεία των καμπανιών για τον περασμένο μήνα βάσει των στόχων που έχουν τεθεί.

Τριμηνιαία ανασκόπηση

Συνολική εικόνα της εκστρατείας και προσαρμογές με βάση τα επιτευχθέντα αποτελέσματα.

Θήρατρον - Ηλεκτρονικό Marketing