Κατασκευή ιστοσελίδων

Κατασκευή ιστοσελίδων

Στην εταιρεία μας θα βρείτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής σας παρουσίας

Είτε ενδιαφέρεστε για ένα προσωπικό, εταιρικό ή προϊοντικό διαδικτυακό τόπο, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε την ιδανική σας ηλεκτρονική παρουσία.

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό (web design), την ανάπτυξη (web development), τη συντήρηση και υποστήριξη του website σας καθώς και τη δόμηση και ανάπτυξη του περιεχόμενου του σε συνεργασία με εσάς.

Παρέχουμε όλες τις παραπάνω υπηρεσίες για στατικά και δυναμικά websites με σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.

Η μεγάλη τεχνογνωσία της εταιρείας μας επιτρέπει τη διαχείριση μικρών και μεγάλων έργων με τον ιδανικότερο τρόπο.

Εξειδικευμένος σχεδιασμός με στρατηγικές ιδέες για τη δημιουργία μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στο κοινό, υψηλότερες μετατροπές και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Διαδικασία σχεδίασης & κατασκευής ιστοτόπου

Πώς σχεδιάζουμε έναν ιστότοπο που είναι προσαρμοσμένος στις επιχειρηματικές σας ανάγκες;

Ορισμός, έρευνα & στρατηγική

Ξεκινάμε γνωρίζοντας την επιχείρησή σας και τους ανταγωνιστές της. Συζητάμε με τους βασικούς εμπλεκόμενους και εμβαθύνουμε σε δεδομένα, πελάτες, χρήστες, ανταγωνιστές.

Έτσι μπορούμε να χαράξουμε τη στρατηγική που ευθυγραμμίζει την προτεινόμενη δομή, το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του ιστότοπου με τους επιχειρηματικούς στόχους.

Έμπειρα στελέχη συνεργάζονται με ειδικούς του UX, του σχεδιασμού και του περιεχομένου για τον εντοπισμό προκλήσεων και ευκαιριών και την ολοκλήρωση της στρατηγικής.

Το αποτέλεσμα αυτής της φάσης είναι ένα τεκμηριωμένο χρονοδιάγραμμα, λεπτομερές σχέδιο έργου και στρατηγική.

Αρχιτεκτονική

Αφού ολοκληρωθεί η φάση της στρατηγικής το έργο μεταφέρεται στην φάση UX (User Experience) και IA (Information Architecture), όπου καταστρώνονται και τεκμηριώνονται η διάταξη, τα χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες, οι τεχνικές απαιτήσεις και οι προδιαγραφές του ιστότοπου.

Το πρώτο βασικό στοιχείο είναι ο χάρτης ιστότοπου, ο οποίος δείχνει τη δομή και την ιεραρχία των σελίδων και στη συνέχεια ακολουθούν τα wireframes, πρόχειρα σχέδια που δείχνουν τη βασική δομή κάθε προτύπου σελίδας.

Δημιουργικό σχέδιο

Σε αυτή τη φάση, οι σχεδιαστές παράγουν τα προσχέδια (templates) που υπακούουν στις προδιαγραφές του UX & IA που έχει προηγηθεί, τα οποία έχουν προσαρμοσμένη εμφάνιση (responsive design) ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιεί ο χρήστης (επιτραπέζιους υπολογιστές, κινητά και tablet) βελτιστοποιώντας την αλληλεπίδραση σε κάθε συσκευή.

Εργαζόμαστε τόσο με πελάτες που έχουν αυστηρά brand guidelines, όσο και με πελάτες που αναζητούν καθοδήγηση σχετικά με το πώς να ορίσουν την επωνυμία τους.

Τα παραδοτέα στη φάση σχεδιασμού είναι πλήρεις μακέτες που παρουσιάζονται στην ομάδα σας για λεπτομερή σχόλια.

Ανάπτυξη

Όταν ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα, η τεχνική ομάδα υλοποίησης ξεκινά την ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου λαμβάνοντας υπ' όψιν της όλες τις τεχικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

Χρησιμοποιούμε συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων για ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη παρέχοντας αυξημένη διαθεσιμότητα και ασφάλεια.

Εξασφαλίζουμε την αύξηση της ταχύτητας προσπέλασης των ιστοσελίδων (page download time) και αναπτύσσουμε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System) ειδικά για τις ανάγκες σας, το οποίο επιτρέπει τη διαχείριση του περιεχομένου και την ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου με καινούριο υλικό. Οι λειτουργίες αυτού είναι παραμετροποιήσιμες και εξατομικευμένες για κάθε υπηρεσία παρέχοντας αξιοπιστία αλλά και φιλικότητα προς το διαχειριστή.

Κάθε ιστότοπος που σχεδιάζουμε είναι κατασκευασμένος με γνώμονα και το SEO.

Διασφάλιση ποιότητας

Η δημιουργία ενός responsive website υψηλής ποιότητας και αναγνωρισιμότητας στις μηχανές αναζήτησης απαιτεί διεξοδικές δοκιμές ποιότητας σε πολλές συσκευές, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι σελίδες φορτώνουν γρήγορα και σωστά σε κινητά, tablet και επιτραπέζιους υπολογιστές.

Πριν την τελική δημοσίευση ο διαδικτυακός τόπος ελέγχεται ως προς την ασφάλειά του, την ταχύτητά του και δοκιμάζεται για σωστή απόδοση SEO.

Εκκίνηση & Βελτιστοποίηση

Μετά από εξαντλητικές δοκιμές, ο διαδικτυακός τόπος εγκαθίσταται στους Web Servers. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκκίνησης, μια ομάδα παρακολουθεί τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπο και αναλύει τον τρόπο αλληλεπίδρασης, προκειμένου να βελτιωθούν οι ρυθμοί μετατροπής, ο χρόνος στον ιστότοπο και οι επαναλαμβανόμενες επισκέψεις.

Υποστήριξη & Εκπαίδευση

Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος, δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τη συνεργασία σαν μία διαρκή διαδικασία υποστήριξης, εκπαίδευσης, εμπλουτισμού και επέκτασης της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής παρουσίας.

Παρέχουμε αναλυτική εκπαίδευση στο προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και ανανέωση του διαδικτυακού τόπου και στα πλαίσια συμβολαίου συντήρησης, προσφέρουμε τηλεφωνική και τεχνική υποστήριξη.

Θήρατρον - Ηλεκτρονικό Marketing