Προώθηση ιστοσελίδων - SEO

Προώθηση ιστοσελίδων - SEO

Οι υπηρεσίες SEO μας βοηθούν να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό σας βελτιώνοντας την κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης

Το Search Engine Optimisation (SEO) είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προωθήσουμε και να βελτιώσουμε την εμφάνιση του website σας στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εργασία ώστε η εμφάνιση του διαδικτυακού σας τόπου να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερους χρήστες στο site σας.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση στην οποία εμφανίζεται το website σας είναι πάρα πολλοί. Οι τρεις κυριότεροι είναι:

 • Ο τρόπος κατασκευής του website
 • Το περιεχόμενο του website
 • Οι εισερχόμενοι σύνδεσμοι

Στην Θήρατρον έχουμε την βαθιά γνώση, το τεχνικό υπόβαθρο καθώς και τη διορατικότητα που απαιτείται για να χτισθεί μια ισχυρή στρατηγική SEO και να επιτευχθεί η προώθησή σας όσο το δυνατόν καλύτερα.

Εργαζόμαστε κάνοντας:

 • Σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων που είναι φιλικοί προς τις μηχανές αναζήτησης
 • Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) φιλικό προς τις μηχανές αναζήτησης
 • Ανάλυση ανταγωνισμού
 • Έρευνα και ανάλυση λέξεων κλειδιά
 • Βελτιστοποίηση και δημιουργία περιεχομένου
 • Δημιουργία και διαχείριση links
 • Έλεγχο, αξιολόγηση και βελτίωση

Η προσέγγισή μας στο SEO

Πραγματοποιούμε έναν αρχικό έλεγχο SEO που περιλαμβάνει ανάλυση ανταγωνισμού και αναζήτηση λέξεων-κλειδιών. Αυτό μας επιτρέπει να οικοδομήσουμε ένα αναλυτικό σχέδιο έργου με σαφές πρόγραμμα εφαρμογής, αποτελεσματικότητας και επιτυχίας.

 • Η βελτιστοποίηση του website, προσαρμοσμένη στην εμπειρία του χρήστη, βοηθά στη μεγιστοποίηση των προσπαθειών SEO και στη βελτίωση της κατάταξης των μηχανών αναζήτησης.
 • Το περιεχόμενο δημιουργείται με τις βέλτιστες πρακτικές SEO, παρέχει αξία στο χρήστη και αποφεύγει την κατάταξη αφύσικων λέξεων-κλειδιών.
 • Οι μηνιαίες αναλύσεις και η ενημέρωση εντοπίζουν ευκαιρίες για επέκταση της προσέγγισης του κοινού, βοηθώντας τους επισκέπτες να βρουν τον ιστότοπό σας και βελτιώνοντας την ποιότητα των επισκέψεων.

Διαδικασία SEO

Η διαδικασία 5 βημάτων SEO μας εξασφαλίζει ότι η επιχείρησή σας αξιοποιεί στο έπακρο τις υπηρεσίες μας.

Μαθαίνουμε την επιχείρηση, τον ιστότοπο και τους ανταγωνιστές σας, προκειμένου να παρέχουμε σαφή τεκμηρίωση που θα χρησιμοποιείται σε όλα τα στάδια του έργου.

Η μέθοδός μας περιλαμβάνει:

Ορισμός

Project Brief

Καθορίζουμε τους επιχειρηματικούς στόχους μαζί με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να ολοκληρώσουμε σωστά τη διαδικασία ανίχνευσης.

Έρευνα λέξεων-κλειδιών

Καθορίζουμε πιθανές λέξεις-κλειδιά-στόχους με βάση τους στόχους που περιγράφονται στη σύντομη περιγραφή του έργου και τις ευκαιρίες που βρέθηκαν στον έλεγχο SEO.

Ανταγωνιστική Ανάλυση

Καθορίζουμε τους ανταγωνιστές στο SEO που βασίζονται στην έρευνα λέξεων-κλειδιών και καθορίζουμε τους τομείς ευκαιριών και κινδύνων.

IA Επισκόπηση

Δημιουργούμε προτάσεις για τη βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπου με βάση την εμπειρία του χρήστη και την πλοήγηση.

SEO Audit

Αξιολογούμε την τρέχουσα SEO απόδοση του ιστότοπου βάσει αναλύσεων, ελέγχων και offsite παραγόντων.

Στρατηγική

Στρατηγική

Ενεργοποιούμε στρατηγική για την εισαγωγή αλλαγών στον κώδικα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης.

Εξωτερική στρατηγική

Προσδιορίζουμε τους πιθανούς συνεργάτες και παράγοντες επηρεασμού για να στοχεύσουμε την οικοδόμηση συνδέσμων και τις προσπάθειες δημοσίων σχέσεων που ευθυγραμμίζονται με την προσέγγιση και το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Στρατηγική περιεχομένου

Δημιουργούμε το χρονοδιάγραμμα του περιεχομένου που θα δημιουργηθεί για τον ιστότοπο, τις εκστρατείες προβολής, τα δελτία τύπου και τα κοινωνικά μέσα.

Σχεδιασμός μέτρησης

Καταγράφουμε μετρήσιμους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για την αξιολόγηση της απόδοσης της καμπάνιας.

On-site optimization

Εφαρμογή περιεχομένου

Ρυθμίζουμε το περιεχόμενο με βάση τη στρατηγική, ώστε να αντικατοπτρίζει τις λέξεις-κλειδιά που στοχεύουμε.

Τεχνική υλοποίηση

Εφαρμογή στον κώδικα του ιστότοπου με βάση τη στρατηγική, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση του ιστότοπού σας για βελτιωμένες βαθμολογίες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές σε στοιχεία όπως meta tags, canonical urls και εσωτερικές συνδέσεις.

Μάρκετινγκ περιεχομένου

Δημιουργία περιεχομένου

Δημιουργούμε τακτικά ποιοτικό περιεχόμενο με βάση τη στρατηγική περιεχομένου.

Δημόσιες σχέσεις

Διαδίδουμε πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση χρησιμοποιώντας δελτία τύπου, ειδήσεις και λοιπά κανάλια σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η έκθεση του περιεχομένου.

Επιρροή

Επικοινωνούμε με πιθανούς συνεργάτες με στόχο τη δημοσίευση περιεχομένου στους ιστοτόπούς τους που περιλαμβάνουν συνδέσμους προς τον ιστότοπο του πελάτη.

Μεσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ενθαρρύνουμε τα ακροατήρια να μοιράζονται και να συζητούν για το περιεχόμενο του πελάτη.

Ανάλυση & Αναφορά

Μηνιαία αναφορά απόδοσης

Καθορίζουμε τους στόχους των πελατών και των επιχειρηματικών στόχων μαζί με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να ολοκληρώσουμε σωστά τη διαδικασία ανάλυσης.

Τριμηνιαία ανασκόπηση

Παρουσιάζουμε τη συνολική εικόνα της εκστρατείας και προσαρμόζουμε το σχέδιο του έργου με βάση τα επιτευχθέντα αποτελέσματα.

Θήρατρον - Ηλεκτρονικό Marketing